MolOch

Propojení výuky oborů Molekulární
a buněčné biologie a Ochrany a tvorby životního prostředí

obrazky obrazky

KBB/DITH Dithiokarbamáty jako fungicidy, vliv na životní prostředí

Obrázek #1