MolOch

Propojení výuky oborů Molekulární
a buněčné biologie a Ochrany a tvorby životního prostředí

obrazky obrazky

EKO/MEM Molekulární ekologie mikroorganismů

Obrázek #1 Obrázek #2